Mieszkańcy 51 gmin wyprodukują energię z odnawialnych źródeł. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje z funduszy europejskich w ostatnim konkursie na wykorzystanie energii słonecznej.

W naborze tym można było uzyskać wsparcie z funduszy europejskich na budowę i montaż jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących energię słoneczną na domach mieszkańców podlaskich gmin. Mogły to być ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne.

51 gmin z dotacjami

W styczniu tego roku Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzygnął konkurs i przyznał dofinansowanie na budowę kolektorów lub ogniw fotowoltaicznych gminom. Jednak ze względu na popularność konkursu i dużą liczbę pozytywnie ocenionych wniosków, Zarząd trzykrotnie zwiększył pulę pieniędzy w tym naborze.

W efekcie budżet konkursu wyniósł 62,2 mln zł (pierwotnie 30 mln zł). I to pozwoliło dofinansować projekty, które spełniły warunki naboru, lecz z powodu wyczerpania się puli konkursowej były umieszczone na liście rezerwowej.

– O tym, jak potrzebne są odnawialne źródła energii, nie trzeba w naszym województwie nikogo przekonywać. Świadczy o tym popularność tego konkursu wśród podlaskich gmin. Wiemy, jak ważne jest czyste powietrze i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Obiecywaliśmy, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, że będziemy się starać, aby jak najwięcej projektów, które spełniły kryteria konkursu, otrzymało dotacje i słowa dotrzymujemy. Oczywiście, dołożymy też starań, aby udało się dofinansować kolejne inwestycje w ramach tego konkursu – dodał.

Do tej pory w konkursie zostało dofinansowanych 51 projektów, złożonych przez podlaskie gminy. Najwięcej energii cieplnej, dzięki instalacjom, wyprodukują gminy Wyszki i Zambrów, natomiast liderem w produkcji energii elektrycznej będą gminy Choroszcz i Mielnik. Najwięcej instalacji cieplnych kupią gminy Turośń Kościelna (60 szt.) i Wasilków (42 szt.), a instalacji elektrycznych gmina Mielnik (111 szt.) i gmina miejska Hajnówka (77 szt.).

Pierwsze gminy podpisały umowy

Aby jak najszybciej mieszkańcy mogli korzystać z energii słonecznej, Zarząd Województwa Podlaskiego zaraz po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczął podpisywanie umów z gminami.

I tak np.: dzięki dotacji i podpisanej umowie gmina Juchnowiec Kościelny zamontuje 80 paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców, które wytworzą energię z odnawialnych źródeł dla potrzeb gospodarstw domowych. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia produkcja roczna energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wyniesie 312,95 MWhe. Projekt zakłada roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 254,12 ton. Koszt tej inwestycji wynosi blisko 2 mln zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich pokryje 1,3 mln zł.

W gminie Sokółka również powstanie prawie 80 instalacji fotowoltaicznych, które ograniczą zanieczyszczenia w powietrzu. Będą to 72 panele fotowoltaiczne i 5 kolektorów słonecznych. Na obszarze wiejskim powstanie 21 instalacji, a 56 na obszarze miejskim. Inwestycja będzie kosztować prawie 2 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane z funduszy europejskich to blisko 1,3 mln zł.

Natomiast projekt gminy Suchowola obejmuje wykonanie 32 instalacji solarnych i 37 fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy. Przyznana dotacja to 1,3 mln zł.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to również główny cel projektu gminy Sztabin. Jego realizacja będzie możliwa poprzez montaż 68 instalacji fotowoltaicznych. Dotacja pokryje blisko 1,4 mln zł.

Miasto Augustów otrzymaną dotację przeznaczy na dostawę i montaż 74 mikroinstalacji

Czysty prąd to zdrowie i oszczędność

Z dotacji skorzystają też mieszkańcy gminy Supraśl, która na taką inwestycję otrzyma 1,3 mln zł. Pozwoli to na montaż 74 paneli fotowoltaicznych oraz 26 instalacji hybrydowych – paneli fotowoltaicznych wraz z kolektorami słonecznymi. Produkcja energii elektrycznej z nowych instalacji wyniesie 378 MWhe/rok . Koszt inwestycji to 2 mln zł.

– Jako gmina już po raz trzeci będziemy przystępowali do unijnego projektu z odnawialnych źródeł energii. Bardzo się cieszymy z otrzymanych środków, ponieważ czysty prąd to zdrowie i oszczędność – podkreślał podczas podpisywania umowy Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

Z kolei do gminy Dobrzyniewo Duże, dzięki podpisanej umowie, trafi 75 mikroinstalacji. Produkcja roczna energii elektrycznej wyniesie około 166,44 MWhe. Całe przedsięwzięcie pochłonie blisko 1,9 mln zł, a dotacja wyniesie 1,2 mln zł.

Miasto Augustów otrzymaną dotację z Unii Europejskiej przeznaczy na dostawę i montaż 74 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zamontuje je na 47 budynkach mieszkalnych. Będą to kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Koszt inwestycji wynosi blisko 2 mln zł, natomiast dofinansowanie pokryje blisko 1,3 mln zł.

– Jesteśmy w gronie szczęśliwców, którzy otrzymają wsparcie. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że Augustów dołącza do miast, które dbają o środowisko, zwłaszcza że mamy status uzdrowiska – zaznaczył podczas podpisywania umowy Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa.

Gmin wyróżnionych w konkursie jest bardzo dużo. Wszystkie łączy podobny cel – czyli zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w powietrzu i zwiększenie oszczędności w portfelach mieszkańców.

– To jest inwestycja w ochronę środowiska, ale nie tylko. Dzięki tym instalacjom gospodarstwa domowe będą mogły zaoszczędzić znacznie na rachunkach za energię – zauważył marszałek Artur Kosicki.

Wsparcie w nowej perspektywie

Wiemy już, że zgodnie z zapisami Komisji Europejskiej w kolejnym rozdaniu unijnych pieniędzy duże środki zostaną przeznaczone na gospodarkę niskoemisyjną, w tym odnawialne źródła energii.

– Cel, na który wydamy najwięcej pieniędzy, to „bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa”. Pochłonie on co najmniej 30 procent całego budżetu polityki spójności – zapowiedział marszałek Kosicki. – Na pewno więc, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, będziemy kontynuować działania upowszechniające odnawialne źródła energii w naszym regionie.

Nie tylko dotacje, są też pożyczki

Jeśli chodzi o gospodarkę niskoemisyjną, to poza dotacjami cały czas dostępne są bardzo atrakcyjne pożyczki. Nieoprocentowane, bez prowizji i dodatkowych opłat.

Przedsiębiorstwa mogą je otrzymać na kompleksowe inwestycje na rzecz efektywności energetycznej, służące zmniejszeniu strat energii, ciepła bądź przeznaczyć na budowę urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE lub zmianę systemu wytwarzania albo wykorzystania paliw i energii. Pożyczki dla przedsiębiorców nie wymagają wkładu własnego. Udzielają ich pośrednicy:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 
ul. Starobojarska 15, 15–073 Białystok 
nr tel. 85 740 86 76, 85 740 86 83, e-mail: pozyczki@pfrr.pl;

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach 
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16–400 Suwałki 
nr tel. 87 565 13 86;

Fundusz Wschodni Sp. z o.o. 
ul. Piękna 1 (III piętro), 15–282 Białystok 
nr tel. 85 307 01 05.

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego pożyczkę wykorzystać mogą na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Pośrednikami tych pożyczek są:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ­Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok 
nr tel. 85 746 02 41;

Alior Bank S.A
nr tel. +48 782 893 293
e-mail: instrumenty_finansowe.UE.BGK@alior.pl

W ramach gospodarki niskoemisyjnej z funduszy europejskich (z programu regionalnego) przeprowadzonych zostało 36 naborów. Zarząd Województwa Podlaskiego zawarł 536 umów o dofinansowanie, których wartość sięga 1,4 mld zł, a dotacja z funduszy europejskich stanowi 816 mln zł.

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

Bardzo cieszy mnie popularność konkursów na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, ponieważ oznacza, że świadomość zmian klimatu i zanieczyszczeń atmosfery jest w naszym regionie bardzo duża. Nie trzeba już nikogo przekonywać, że warto inwestować w zieloną energię i oddychać czystszym powietrzem. A że przy okazji mieszkańcy mogą oszczędzić przy wydatkach za energię, to dodatkowa korzyść.

W przyszłym roku ruszą pierwsze konkursy w nowym programie regionalnym. Mogę zapewnić, że będziemy kontynuować wsparcie na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, w tym odnawialnych źródeł energii. Tym wszystkim, którzy liczą na dofinansowanie, radzę już teraz pomyśleć nad dobrymi projektami w tym obszarze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here