Green Gas Poland to coroczne branżowe wydarzenie dla przedsiębiorców oraz pasjonatów energii odnawialnej. Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle interesująco, skupiając się na wielu kluczowych zagadnieniach, które kształtują przyszłość biogazu i biometanu w Polsce oraz Europie. Forum stanowi doskonałą okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń i budowania relacji w tej dynamicznie rozwijającej się branży. Konferencja Green Gas Poland 2023 – V Forum Biogazu i Biometanu odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. w Warszawie.

W gronie ponad 400 uczestników poprzednich edycji konferencji znaleźli się reprezentanci istniejących oraz projektowanych biogazowni i biometanowni, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także firm oferujących produkty lub usługi dla branży biogazowej i biometanowej, uznanych kancelarii prawnych, instytutów naukowo-badawczych bądź kluczowych europejskich organizacji działających na rzecz promocji oraz rozwoju wykorzystania biogazu i biometanu.

Tematyka Green Gas Poland 2023

Podczas Green Gas Poland 2023 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską oraz europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady oraz dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Tematyka Green Gas Poland koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

  • Aktualne zmiany w ustawodawstwie dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – jednym z głównych tematów forum będzie omówienie ostatnich zmian w ustawie o OZE i Prawie energetycznym oraz specustawa dotycząca niektórych biogazowni rolniczych. Eksperci przyjrzą się szansom, wyzwaniom i potencjalnym ryzykom związanym z tymi przepisami;
  • Branżowe Centrum Umiejętności – rozwój biogazowni i biometanowni zwiększa zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów. Green Gas Poland 2023 zwróci uwagę na potrzebie rozwoju kształcenia zawodowego na przykładzie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie bioenergetyka przy Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu na Lubelszczyźnie, powstającego z inspiracji i przy współpracy z UPEBBI;
  • Projekt „Kształcenie kadr dla europejskiego sektora biogazu” – inicjatywa realizowana jest przez UPEBBI, Česká bioplynová asociace i Latvijas Biogāzes asociācija. Podczas forum analizowane będą korzyści z międzynarodowej współpracy w rozwój edukacji w sektorze biogazu;
  • Rada Konsultacyjna UPEBBI – forum będzie doskonałą okazją do spotkania z wybitnymi specjalistami, profesorami i doktorami z różnych ośrodków naukowych, takich jak Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Akademia Górniczo-Hutnicza, którzy są członkami Rady Konsultacyjnej UPEBBI;
  • Finansowanie projektów biogazowych – omówione zostaną kwestie finansowania projektów biogazowych zarówno z funduszy publicznych (w tym dotacji unijnych), jak i z sektora prywatnego, takie jak kredyty, leasing czy private equity. Źródła te zostaną również przeanalizowane pod kątem kształtowania przyszłości inwestycji w biogaz i biometan;
  • Aspekt ekoterroryzmu w inwestycjach biogazowych – analiza tego zagadnienia, oparta na studiach przypadków i profesjonalnych propozycjach, pozwoli zrozumieć, jak chronić sektor biogazu i biometanu przed potencjalnymi zagrożeniami;
  • Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” – na konferencji zostaną przedstawione najnowsze informacje na temat tego programu, który ma na celu rozwijanie lokalnych systemów energetycznych opartych na elektrociepłowniach;
  • Inwestycje biogazowe a rolnictwo wielkoobszarowe – burza mózgów nad szansami i wyzwaniami, jakie niosą inwestycje biogazowe dla rolnictwa na dużą skalę;
  • Rola Grupy Orlen i plany inwestycyjne PGNiG BioEvolution – konferencja skupi się na planach Grupy Orlen, która aspiruje do bycia liderem na rynku biometanu, a także na inwestycjach PGNiG BioEvolution sp. z o.o.

Nagrody

Jak przy okazji każdej edycji na zakończenie forum zostaną wręczone prestiżowe nagrody, takie jak Ambasador Biogazu 2023, Biogazownia Roku czy Dostawca Roku, które wyróżniają osiągnięcia oraz zaangażowanie w sektorze biogazu i biometanu w 2023 roku.

Więcej szczegółów o konferencji znajduje się na stronie internetowej organizatora TUTAJ!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here