Fundacja jest podmiotem powołanym do działań edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, dotyczących problematyki ekologicznej. Podejmujemy szeroko zakrojone działania w zakresie promowania postaw świadomego projektowania OZE w planach inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, podmiotów komercyjnych i osób zycznych, a także racjonalizacji korzystania z zasobów energii ze źródeł konwencjonalnych. Od 2012 roku wspieramy lokalny biznes realizując kampanie marketingowe o zasięgu ogólnopolskim, a także wydając różnego typu wydawnictwa branżowe. Stawiamy na kontakty bezpośrednie, dlatego podczas wydarzeń spotykamy się z ponad 1000 podmiotów rocznie, a wśród czytelników czasopisma mamy ponad 2000 odbiorców instytucjonalnych poznanych osobiście. Dodatkowo poprzez serwis internetowy docieramy do 50 000 odbiorców zainteresowanych ekologią.

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii

ul. Św. Rocha 11/1 lok. 407
15-879 Białystok,

tel. +48 85 732 22 72
kom. +48 531 476 485

www.fowe.pl

Reklama

OZEON Sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Świętego Rocha 11/1
NIP: 9662109479, KRS: 0000659973

reklama@ozeon.com.pl

Redaktor naczelny

Krzysztof Jan Stawnicki

Zastępca redaktora naczelnego

Diana Saniewska

Zespół redakcyjny

dr Marek Adamowicz

Małgorzata Bartkowski

dr Grzegorz Chocian

Jan Duda

Mariusz Gromko

Paulina Karczewska

Wojciech Koronkiewicz

Jarosław Kubiec

Lena Ścisło

NOWE WIADOMOŚCI

Zielone kołnierzyki – czym jest ten nowy trend na rynku pracy?

Kołnierzyk to wbrew pozorom nie tylko ozdobne wykończenie koszuli, ale także określenie poszczególnych typów pracowników. Tych opisuje się za pomocą koloru. W...

KALENDARIUM