Czas na zielony konserwatyzm

„Zielony konserwatyzm i ochrona środowiska” to tytuł wydarzenia, które odbędzie się w dniach 12-13 sierpnia w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku organizowanego przez Fundację Ośrodek Wspierania...

Samorząd województwa wspiera działania prośrodowiskowe

Ochrona wartości przyrodniczych, bioróżnorodności i kształtowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska– na te zadania organizacje pozarządowe otrzymały w tym roku 160 tys. zł z...

KALENDARIUM