Czy rozwój przedsiębiorczości oraz radzenie sobie z kryzysem to dobre tematy do promowania? Oczywiście. I to niezależnie od sytuacji gospodarczej.

Wiedzą to przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, która od wielu lat wspiera rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego. To dlatego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podejmuje działania promujące rozwój przedsiębiorczości w regionie, a jednym z najbliższych działań będzie debata o wspieraniu przedsiębiorczości w trudnych czasach.

Debata pt. „Podlaski sektor MŚP wobec kryzysu – diagnoza, wyzwania i wsparcie publiczne” odbędzie się 9 grudnia w piątek o godz. 15:00 w Hotelu Warszawa przy ul. Zdrojowej 1 w Augustowie.

Jej celem jest chęć pokazania przedsiębiorcom pełnego wachlarza możliwości, jakie daje współpraca z Samorządem Województwa Podlaskiego oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach. Debata z przedsiębiorcami pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń, które są ogromną pomocą w trakcie trwającego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią oraz wojną na Ukrainie.

Inną grupą, która potrzebuje większej świadomości na temat biznesu i sposobów jego rozwoju jest młodzież. Świadoma realiów rynkowych i wyedukowana, która w przyszłości będzie chętniej i efektywniej tworzyła nowe innowacyjne produkty oraz usługi lub zakładała nowoczesne firmy, dostosowane do potrzeb rynkowych.

W ramach współpracy ze szkołami Agencja „ARES” zamierza zrealizować:

  1. Cykl zajęć lekcyjnych w szkołach oświatowych w powiecie suwalskim oraz sokólskim. Doświadczony doradca biznesowy poprowadzi zajęcia z zakresu przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie do marketingu, ciekawe przedstawienie podstaw mechanizmów ekonomicznych, zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
  • „Twój pomysł na biznes” – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu sokólskiego. Uczniowie mają za zadanie stworzyć własny biznesplan, muszą przygotować jego założenia i przedstawić jego wdrożenie. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową złożoną z doświadczonych ekspertów. Termin na złożenie biznesplanów minął 2 grudnia. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 9 grudnia. Na twórców najlepszych biznesplanów czekają nagrody pieniężne.
  • Wizyta studyjna uczniów szkół ponadpodstawowych w największych przedsiębiorstwach w regonie – młodzież będzie miała okazję poznać schematy, procedury i dobre praktyki stosowane przez najprężniejsze firmy województwa podlaskiego.

Więcej informacji na stronie:
www.ares.suwalki.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here