Photo by: Kamil Timoszuk (www.KamilTimoszuk.pl)

Nisko- i zeroemisyjne autobusy w komunikacji publicznej, budowa centrów przesiadkowych, ścieżek rowerowych czy parkingów typu Park & Ride – to coraz częstsze inwestycje w podlaskich miastach. O ekologicznych rozwiązaniach w transporcie i wspieraniu ich przez lokalny samorząd mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Największe miasta tego regionu realizują Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dzięki tym działaniom ograniczona zostaje transmisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz natężenia ruchu, co korzystnie wpływa na podniesienie jakości życia mieszkańców, a turystom i inwestorom stwarza jak najlepsze warunki do odwiedzania i lokowania kapitału.

– Tego typu rozwiązania stają się obecnie koniecznością, a jako region słynący z wyjątkowych walorów naturalnych, nowoczesne rozwiązania ekologiczne stosować powinniśmy i to robimy – mówi Artur Kosicki. – I tak Łomża może się pochwalić zeroemisyjnymi autobusami, które są też przystosowane do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnościami. Pojazdy kupiono dzięki dużemu projektowi o wartości 43 mln zł przy dofinansowaniu prawie 30 mln zł z funduszy europejskich, które przyznał samorząd województwa – wyjaśnia marszałek.

Z tej puli miasto sfinansowało osiem autobusów elektrycznych, ścieżkę rowerową (na ul. Stacha Konwy – 440 mb) i centrum przesiadkowo-komunikacyjne. Dodatkowo w trakcie realizacji jest również budowa tzw. systemu roweru publicznego z 15 stacjami wypożyczania rowerów wraz z pełnym wyposażeniem oraz rowerami tradycyjnymi (100 szt.) i elektrycznymi (30 szt.).

Na ekologiczne rozwiązanie w transporcie publicznym stawiają także Suwałki. Miasto dysponuje 19 autobusami niskoemisyjnymi z elektronicznym systemem informacji pasażerskiej. Wdrożony tam też został miejski system roweru publicznego, w ramach którego zostało zamontowanych m.in. kilkanaście stacji rowerowych z terminalami i 160 rowerów, w tym elektryczne i tandemy. Pojawiły się również nowe ścieżki rowerowe, chodniki, tablice elektroniczne na przystankach i zatoki autobusowe. To efekt dwóch projektów współfinansowanych z funduszy unijnych (ogólna ich wartość to niemal 33,5 mln, dofinansowanie – prawie 29,5 mln zł).

Zakup dwóch autobusów o napędzie elektrycznym i dwóch ładowarek mobilnych planuje też Bielsk Podlaski. Miasto przebuduje także ulicę Słowackiego i zbuduje tu wiatę przystankową. Przy ulicy Kopernika powstanie parking Park & Ride, gdzie znajdzie się miejsce dla 29 samochodów i 28 rowerów. Zaplanowano także przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych promujących wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny. Koszt tego projektu to przeszło 7,1 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło niemal 5,8 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć w połowie 2023 r.

– Autobusy niskoemisyjne to jedno, ale obecnie bardzo ważnym środkiem transportu są rowery. Przecież to już nie jest tylko rekreacja, ale normalny środek lokomocji. Ludzie dojeżdżają rowerami do pracy, do sklepów… . Dlatego ścieżki rowerowe, systemy rowerów miejskich, a teraz jeszcze i hulajnogi to rozwiązania, które powinny być coraz bardziej dostępne i rozwijane –  podkreślał marszałek.

Podlaskie miasta inwestują w przyjazne środowisku rozwiązania. Nowoczesny tabor komunikacji publicznej w połączeniu z systemem roweru miejskiego to lepsza mobilność mieszkańców, zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego, ale też ograniczenie hałasu. I ogromny zysk dla środowiska naturalnego. Co, jak podkreśla marszałek Kosicki, szczególnie ważne dla województwa takiego jak podlaskie, z wizerunkiem regionu o nieskażonej przyrodzie. Marszałek podkreśla też, że poza inwestycjami w transport publiczny, potrzebna jest również edukacja mieszkańców, by z niego jak najczęściej korzystali. – Wymaga to pracy i wysiłku oraz po prostu czasu, by coraz więcej osób chciało zamienić prywatne auto na transport publiczny – mówi Artur Kosicki. – Jestem jednak pewien, że każdy krok w tę stronę jest dobry. W końcu zabiegamy o lepszy świat dla naszych dzieci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here