Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Kampania nawiązuje do wprowadzonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski oraz prośrodowiskowe zaangażowanie odbiorców przejawiające się w umiejętności właściwej segregacji odpadów. Kampania ma też pokazać, że segregacja odpadów przynosi realne korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.Kampanię wspiera również program edukacyjny dla dzieci.

Ministerstwo Środowiska oprócz wprowadzania zmian legislacyjnych dot. segregacji odpadów, przywiązuje dużą wagę do edukacji społeczeństwa. Chcemy by jak najwięcej mieszkańców Polski miało ekologiczną świadomość, że odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce. Gdy są posegregowane, mogą zostać powtórnie wykorzystane dzięki recyklingowi. Edukacja to klucz do sukcesu” – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

W ramach prowadzonych działań edukujemy, że dzięki odpowiedniej segregacji więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi. Ważny jest dobry przykład i budowanie odpowiednich nawyków i zachowań. Ja sam segreguję odpady i wierzę, że to właśnie z pozoru małe działania każdego z nas mają realny wpływ na środowisko”– podkreślił minister Kowalczyk.

Szef resortu środowiska przypomniał także, że motywację mieszkańców do segregowania odpadów ma zwiększyć nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września. Wprowadza ona nowe zasady zróżnicowania stawek opłat za odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny. Osoby, które segregują odpady zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwa razy mniej niż te, które nie realizują tego obowiązku. Dodatkową zachętą do segregowania odpadów są również niższe opłaty za odbiór odpadów dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki i zagospodarowują w nich bioodpady.

Kampania „Piątka za segregację”

Hasło kampanii odnosi się do symbolicznego przybicia piątki – przyjaznego gestu wykonywanego przez dwie osoby na powitanie. Gest może być też traktowany jako akceptacja jakiegoś działania, potwierdzenie słuszności, racji czy radości z sukcesu. Motywem przewodnim kampanii „Piątka za segregację” jest pięciu bohaterów, każdy z nich jest przypisany do innego rodzaju odpadów oraz kolorystyki pojemników.

Poznajmy ich:

  • Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła, 
  • Papa Pier – edukuje na temat segregacji papieru, 
  • Plastika Metalica – tłumaczy, jak segregować tworzywa sztuczne i metale,
  • El Bio – nawiązuje do segregacji odpadów BIO,

  • Zmieszko – wskazuje, jakie odpady, powinny trafiać do pojemników z napisem „zmieszane”.

Na potrzeby kampanii są przygotowywane również spoty filmowe, które będą pokazywać perypetie jej bohaterów. Filmy mają w przystępny sposób przedstawić różne aspekty segregacji odpadów, a także edukować i zachęcać do zmiany postaw. W ramach projektu jest też prowadzona komunikacja z jednostkami samorządu terytorialnego i szkołami.

Więcej o kampanii Ministerstwa Środowiska:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

Źródło informacji: Ministerstwo Środowiska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here