Energy Expo Arena

  0
  827

  Lokalizacja: Ostróda
  Termin: 29-30 XI 2017
  www.energyexpo.pl

  Sukces jaki odniosły targi w 2015 i 2016 roku odbił się szerokim echem w całej branży odnawialnych źródeł energii. Targi Energy Expo Arena poświęcone są tematyce odnawialnych źródeł energii i energetyce prosumenckiej. Rozwój tego sektora jest w dużym stopniu uzależniony od możliwości sfinansowania inwestycji ze środków unijnych, dlatego też za cel stawiamy sobie zgromadzenie w jednym miejscu zarówno producentów i dystrybutorów nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz jak i firm doradczych i consultingowych specjalizujących się w przygotowaniu specjalistycznej dokumentacji niezbędnej dla pozyskania dofinansowania (np. audyt energetyczny, programy niskiej emisji).

  Targi EEA dają szansę zaprezentowania oferty produktowej z branży szerokiemu gronu odbiorców. Umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów handlowych i biznesowych, a także są idealnym miejscem propagowania wiedzy, która ma zaowocować rozwojem rynku eko-energii w Polsce.

  Na wydarzeniu obecni będą producenci z branży OZE, doradztwa i innowacji, którzy zaprezentują rozwiązania m.in. z zakresu energetyki prosumenckiej, elektrowni wiatrowych i wodnych, fotowoltaiki i energii geotermalnej.