W dniach 11 – 12 kwietnia w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski odbył się VII Europejski Kongres Samorządów. Hasło przewodnie Kongresu brzmiało: „Budowanie Europy przyszłości”.

  • Liczba uczestników – ponad 1500
  • Liczba wydarzeń – ponad 150
  • Liczba krajów – 23
  • Liczba redakcji – 43

Europejski Kongres Samorządów wywodzi się z Forum Ekonomicznego – jako jedna z inicjatyw Forum – i stawia przed sobą za cel rozwijać wątki samorządowe poruszane podczas Forum.

Program merytoryczny tegorocznego Kongresu składał się z ponad 150 wydarzeń – sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, rozmów ze znanymi postaciami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, prezentacji książek. Wydarzenia odbywały się na 12 ścieżkach tematycznych m.in. takich jak: Gospodarka, Innowacje, Środowisko, Biznes i Zarządzanie, Finanse, Społeczeństwo. Tragiczne wydarzenia ostatnich dwóch miesięcy spowodowały, że w programie Kongresu pojawiła się ścieżka tematyczna „Wojna w Ukrainie”.

Wśród gości specjalnych Kongresu był Carlos Moreno – francusko-kolumbijski naukowiec o międzynarodowej renomie, znany ze swoich przemyśleń, inicjatyw i zastosowań skoncentrowanych na inteligentnym, zrównoważonym mieście. Wśród panelistów Kongresu byli m. in. Gustaw Marek Brzezin (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Cezary Przybylski (Marszałek Województwa Dolnośląskiego), Piotr Całbecki (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego) oraz liczni prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie.

Biznes i spółki państwowe były reprezentowane na Kongresie m. in. przez: Agencję Wspierania Ochrony Środowiska, ARP E-VEHICLES, AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., EXATEL, Grupa PZU, Integrated Solutions, LUG Light Factory Sp. z o.o., PKO Bank Polski, PMMMedical GmbH, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Organizację Turystyczną, Polski Fundusz Rozwoju, ROSA Pool, Signify, Toyota Central Europe, Veolia term S.A., Virewall Polska Sp. z o.o.,  Xylem oraz Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE).

Władze centralne w dyskusjach Kongresu reprezentowali m.in. Andrzej Adamczyk (Minister Infrastruktury), Kamil Bortniczuk (Minister Sportu i Turystyki), Paweł Szefernaker (Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym).

Magnus Berntsson ze Szwecji, przewodniczący Zgromadzenia Regionów Europy i jeden z gości VII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach stwierdził, że „Historia uczy nas, że kryzys jest szansą na zbudowanie czegoś lepszego. Ta szansa została nam teraz dana”.

Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów w czasie jednego z paneli dyskusyjnych ,,Europa w poszukiwaniu przywództwa” padła deklaracja powtarzana przez wszystkich uczestników – To moment na utworzenie Unii Polsko – Ukraińskiej. Zgodnie za postawioną przez Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza deklaracją pozostali uczestnicy zwracali uwagę na znaczenie utworzenia ewentualnej unii. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Poseł Maciej Gdula z Nowej Lewicy, Prezes Porozumienia Jarosław Gowin oraz Czesław Bielecki z aprobatą wypowiadali się o takim pomyśle. Politycy zgodnie zwracali uwagę na możliwości i wagę utworzenia Unii Polsko – Ukraińskiej. Podczas debaty wskazywano, że to już realnie, nieformalnie ma miejsce poprzez otwarte domy Polaków dla wszystkich uchodźców z Ukrainy. Trudna historia obu narodów straciła znaczenie w obliczu konieczności zjednoczenia.

W trakcie Kongresu odbyło się spotkanie z prof. Andrzejem Zybertowiczem (Doradcą Biuro Bezpieczeństwa Narodowego) poświęcone jego książce „Samobójstwo Oświecenia”. Zaś z Jerozolimy do Mikołajek na VII Europejski Kongres Samorządów przyjechał Yakov Shechter (intelektualista i prozaik izraelski urodzony w Odessie), który zaprezentował swoją powieść „Biesy i demony”.

Podczas tegorocznego Kongresu został zaprezentowany Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2021. Ranking został przygotowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich. Pierwsze miejsca w rankingu zajęły:

  • Najlepsza gmina wiejska: Baranów w pow. kępińskim
  • Najlepsza gmina miejska: Warszawa
  • Najlepszy powiat ziemski: powiat wrocławski.

W trakcie 2 Uroczystych Gal Wręczania Nagród Europejskiego Kongresu Samorządów, które zamykały 1 i 2 dni Kongresu, zostały wręczone nagrody w następujących kategoriach.

Pierwszy dzień.

3 Nagrody Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego.

Nagrodę za najlepszą gminę wiejską otrzymała gmina Baranów. Nagrodę odebrała pani wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek, a wręczył ją marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Zwycięzcą w kategorii gminy miejskiej na prawach powiatu zostało miasto Warszawa. Nagrodę odebrała wiceprzewodnicząca rady miasta Magdalena Roguska, a wręczył ją marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Najlepszym powiatem ziemskim został Powiat Wrocławski. Nagrodę wręczył wicemarszałek sejmu Piotr Zgorzelski, a odebrał ją starosta wrocławski Roman Potocki.

3 Nagrody Ministra Sportu i Turystyki dla samorządowej inwestycji sportowej wręczone przez ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka.

Gmina Szemud z województwa pomorskiego. Nagrodę odebrał wójt Ryszard Kalkowski.

Tomaszów Lubelski. W imieniu Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego nagrodę odebrał Starosta Powiatu Tomaszów-Lubelski Henryk Karwan.

miasto Stalowa Wola, a odebrał ją skarbnik miasta Michał Buwaj.

Nagrodę specjalną VII Europejskiego Kongresu Samorządów otrzymał profesor Carlos Morenoz Francji. Nagrodę wręczał Paweł Szefernaker (Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym).

Nagrodę specjalną spółdzielni Mlekpol otrzymał marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Nagrodę wręczył prezes spółdzielni Mlekpol Edmund Borawski.

Drugi dzień.

Nagroda Specjalna VII Europejskiego Kongresu Samorządów dla Instytucji

Laureatem w tej kategorii zostało Narodowe Centrum Kultury. Nagrodę odebrał Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Nagrodę wręczał Zygmunt Berdychowski (Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów).

Nagrody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego za opiekę nad miejscami pamięci i propagowanie postaw patriotycznych.

Nagrody wręczał Karol Nawrocki (Prezes Narodowego Instytutu Pamięci Narodowej)

Laureatem została gmina Prószków. Nagrodę odebrał Burmistrz miasta  Prószków Krzysztof Cebula

Następnym laureatem zostało miasto Tarnobrzeg. Nagrodę odebrał Prezydent Miasta Tarnobrzeg Dariusz Bożek.

Galom towarzyszyła muzyka Orkiestry Akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod batutą Rafała Krauze.

Prowadzącymi Uroczystych Gal byli Paulina Sudoł (prawnik Fundacji Instytut Studiów Wschodnich) i Bogusław Chrabota (Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej”).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here