EKO FORUM POGRANICZA

  0
  793

  Lokalizacja: Suwałki
  Termin: 21 V 2018
  www.ekoforum.info

  Czy warto inwestować w zieloną energię? Czy projekt Dolina Rolnicza 4.0 stanie się kołem zamachowym rodzimej gospodarki? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas Międzynarodowej Konferencji EKO FORUM POGRANICZA.

  21 maja 2018 r. w Sali Kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach odbędzie się największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy i promowanie dobrych praktyk związaną z ekologią oraz energetyką. Uczestnicy poznają dobre praktyki z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mieszkańcy województwa podlaskiego potrzebują edukacji w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii. Nasz region zasługuje na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału drzemiącego w zielonej energii. Winniśmy zrozumieć, jak ważne jest poszanowanie środowiska oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie – mówi Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii, współorganizator EKO FORUM POGRANICZA – Krzysztof Jan Stawnicki.

  EKO FOFRUM POGRANICZA to możliwość pokazania jak dużym potencjałem produkcji żywności ekologicznej dysponuje Województwo Podlaskie. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększającej się powierzchni ekologicznych użytków rolnych oraz rosnącej liczbie gospodarstw ekologicznych. Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do osiągania korzyści rolno-środowiskowych. Z drugiej strony, jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Podczas EKO FORUM POGRANICZA po raz pierwszy zostanie zaprezentowany program Dolina Rolnicza 4.0, który został w całości opracowany przez przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

  Z myślą o firmach zainteresowanych znalezieniem nowych partnerów biznesowych i technologicznych przygotowaliśmy spotkania B2B. Będzie to doskonała okazja wymiany doświadczeń z międzynarodowymi partnerami oraz rozszerzenie działalności na zagraniczne rynki – mówi Dariusz Bogdan, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. To międzynarodowe przedsięwzięcie. Spodziewamy się gości z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji – dodaje.

  EKO FORUM POGRANICZA będzie również okazją, by w gronie przedstawicieli rządu, ekspertów, biznesu, lokalnych samorządów i władz miasta porozmawiać korzyściach środowiskowych, społecznych i finansowych płynących z racjonalnego wykorzystania OZE. W konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji. Obrady EKO FORUM POGRANICZA będą się odbywały w Sali Kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

  Bezpłatnej elektronicznej rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.ekoforum.info