Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk polecił Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysławowi Dacy przegląd procedur postępowania w przypadku potencjalnych sytuacji powodziowych na terenie Polski oraz zalecił zintensyfikować działający już monitoring sytuacji hydrologicznej w kraju.

Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Na stronach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz na stronie głównej Wód Polskich codziennie publikowane są komunikaty o sytuacji hydrologicznej. Natomiast w okresach, gdy na wielu rzekach występują podwyższone stany wód oraz przekraczane są stany alarmowe, Wody Polskie publikują dodatkowe komunikaty prasowe.

W piątek 9 lutego w siedzibie Wód Polskich w Warszawie odbędzie się spotkanie zainicjowane przez prezesa Dacę z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Na spotkaniu zostanie szczegółowo omówiony aktualny stan hydrologiczno-meteorologiczny kraju. Podczas narady omówione zostaną również procedury postępowania oraz komunikacji w przypadku zagrożenia wystąpienia m.in. powodzi.

Źródło: Biuro Prasowe MGMiŻŚ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here