Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

    0
    539

    Lokalizacja: Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny, Siedlce
    Termin: 26-27 IX 2019

    http://osg2019.pl/