Kongres Biogospodarki

  0
  684

  Lokalizacja: Łódź
  Termin: 20-21 XI 2017
  bioeconomy.lodzkie.pl

  Grafika na str

  Blisko 500 specjalistów z całego świata weźmie udział w V Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada w Łodzi – stolicy województwa ogłoszonego bioregionem i stawiającego sobie za cel rozwój biogospodarki.

  Międzynarodowy Kongres Biogospodarki w 2017 roku ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas Kongresu zostaną omówione możliwości, wyzwania i problemy stojące przed biomiastami i biowioskami – lokalnymi społecznościami działającymi w duchu zrównoważonego rozwoju, dlatego też hasło przewodnie tegorocznego spotkania to „Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej”. Uczestnicy Kongresu zapoznają się i przedyskutują powiązania między istniejącymi europejskimi i narodowymi instrumentami, służącymi rozwojowi biospołeczności.

  Podczas dwóch dni Kongresu Biogospodarki zaplanowano wiele interesujących sesji tematycznych. Sesję plenarną, poświęconą zrównoważonej biogospodarce, otworzą przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Swoje prelekcje wygłoszą międzynarodowi eksperci, min.: Christian Patermann, który uważany jest za jednego z prekursorów rozwoju idei biogospodarki, opowie o zyskującym coraz większe uznanie trendzie jakim jest gospodarka cyrkularna.

  Uczestnicy będą mogli wziąć udział również w wybranych równoległych sesjach, które dotyczyć będą między innymi: żywności wysokiej jakości, biotechnologii przemysłowej, przystosowania do zmian klimatycznych, zielonego budownictwa czy biorafinerii. Podczas Kongresu Biogospodarki odbędzie się również Ceremonia przyjęcia nowych członków Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej oraz podpisanie listu intencyjnego z Europejską Platformą Technologii Budownictwa (ECTP – Innovative Built Environment). Zostanie rozstrzygnięty także konkurs dla samorządów województwa łódzkiego –„Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego”

  Kongres odbędzie się w Hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bioeconomy.lodzkie.pl