Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GreenPOWER

  0
  718

  Lokalizacja: Poznań
  Termin: 23 – 26 IV 2018
  www.greenpower.mtp.pl

  Poznań, po raz kolejny stanie się gospodarzem największej w Polsce wystawy OZE. W dniach 23-26.04.2018 odbędą się tam Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GreenPower. Będzie to już, jubileuszowa, 10. edycja

  Targi GreenPower gromadzą w jednym miejscu i czasie przed­stawicieli wszystkich sektorów OZE. To najlepsza okazja, by po­znać rynkowe tendencje, wymienić praktyczne spostrzeżenia czy też dowiedzieć się, przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża.

  Podczas targów GreenPower odbywa się szereg specjalistycz­nych seminariów, spotkań branżowych, prezentacji nowości czy też konsultacji i porad na stoiskach eksperckich. To idealne miej­sce dla osób poszukujących najnowszej wiedzy z zakresu OZE.

  Ekspozycja targów obejmuje: produkty, usługi i rozwiązania z za­kresu energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biopaliw, elektromobilności oraz technologii energooszczędnych.

  Sami organizatorzy, przewidują, że w ciągu czterech dni targo­wych, ekspozycje GreenPower zwiedzi ponad 25 000 profesjona­listów z Polski i zagranicy.

  Tegoroczny zakres ekspozycji GreenPOWER to:
  *Fotowoltaika;
  *Biogaz;
  *Biopaliwa;
  *Energia wodna;
  *Energia wiatrowa;
  *Energia geotermalna;
  *Elektromobilność;
  *Usługi finansowe oraz inne.

  Szczegółowe informacje nt. targów GreenPOWER znajdują się na stronie www.greenpower.mtp.pl