III MIĘDZYNARODOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA

  0
  773

  Lokalizacja: Toruń
  Termin: 5 – 7 XII 2018
  kongres.wsb.net.pl

   

  Ideą III Kongresu jest pragnienie dalszego integrowania i konfrontowania przedstawicieli zarówno środowisk naukowych, jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa w jego wielorakich aspektach. Zaproszenie jest zatem skierowane do szerokiego grona przedstawicieli wszystkich służb mundurowych (WP, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Służba Celna) służb medycznych, ratowniczych, reprezentantów administracji samorządowej i państwowej różnych szczebli, świata polityki i biznesu, jak i środowisk akademickich – do wszystkich tych, którym leżą na sercu szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa zarówno w ich praktycznym, jak i w teoretycznym wymiarze, w tym również pytania o aksjologiczne fundamenty działań na rzecz bezpieczeństwa. Pragniemy ponownie dokonać pewnej reminiscencji w stosunku do historii, ale podsumowując dotychczasowe wydarzenia – zarówno o charakterze międzynarodowym jak i lokalnym – chcemy również wypracować nowe stanowiska i aktualne spojrzenie, z pamięcią o przeszłości i w trosce o przyszłość.