VI Kongres Biogazu

Kongres Biogazu i Biometanu to największe spotkanie branży biogazowej w Europie Środkowo-Wschodniej. 6. edycja wydarzenia organizowana przez „Magazyn Biomasa” po raz kolejny zgromadzi przedstawicieli krajowego i europejskiego sektora biogazowego. Tym razem dwudniowa konferencja odbędzie się pod hasłem: „Biogaz i biometan – w kierunku neutralności klimatycznej”.

Podczas tegorocznego Kongresu poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące nowych możliwości dla krajowego rynku biogazu i wykorzystania biogazu w rolnictwie, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie.

 

Branżowe spotkanie skierowane jest do:

inwestorów planujących budowę biogazowni

właścicieli działających instalacji biogazowych

technologów i zarządców biogazowni odpadowych i oczyszczalnianych

właścicieli dużych gospodarstw rolnych i przetwórców rolno-spożywczych

firm paliwowych, transportowych i przemysłu energochłonnego

dostawców technologii i urządzeń

branży energetycznej

polskich i europejskich stowarzyszeń branżowych

przedstawicieli administracji rządowej i samorządów

Program wydarzenia podzielony został na pięć sesji tematycznych. Uczestnicy VI Kongresu Biogazu i Biometanu będą mieli okazję wysłuchać prelekcji oraz wziąć udział w panelowych dyskusjach.

Zarejestruj się na VI Kongres Biogazu

 

Program VI Kongresu Biogazu, 13-14 grudnia, CKS Ossa

Biogaz i biometan – w kierunku neutralności klimatycznej

13 grudnia 2021 (poniedziałek)

10:00 Otwarcie konferencji:
Maciej Kosiński, Biomass Media Group
Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

10:20 – 12:00 I sesja tematyczna

Rola biogazu i biometanu w transformacji energetycznej Europy i Polski

Biogaz i biometan w Europejskim Zielonym Ładzie

Rozwój branży biogazu w Polsce w perspektywie 2030 roku

Transport czy ciepłownictwo? Scenariusze rozwojowe dla zielonych gazów w Polsce

Rola biometanu w dekarbonizacji polskiej gospodarki

12:00 – 12:30 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Moderacja: Jolanta Kamińska, „Magazyn Biomasa”

12:30 – 12:50 Przerwa kawowa, networking

 12:50 – 14:30 II sesja tematyczna

Biogaz szansą na rozwój obszarów wiejskich

Redukcja śladu węglowego w rolnictwie

Emisje metanu z odpadów organicznych. Jak zamienić problem na szansę?

Biogazownie czy mikrobiogazownie?

Finasowanie inwestycji biogazowych

Nutri2Cycle – w stronę niskoemisyjnego rolnictwa

15:30 – 17:00 III sesja tematyczna

Rozwój biogazu w odniesieniu do krajowego planu gospodarki odpadami

Potencjał biogazu w odniesieniu do krajowego planu gospodarki odpadami

Biogaz w małych i średnich przedsiębiorstwach – case study

Wydajna produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu

Nowoczesny zakład przetwarzający odpady komunalne na biogaz

17:00 – 17:20 Przerwa kawowa, networking

17:20 – 18:00 Panel dyskusyjny podsumowujący I dzień Kongresu Biogazu

18:30 Bieg po energię – 5 km trasa dla chętnych biegaczy

20:00 Kolacja branżowa

 

14 grudnia 2021 (wtorek)

10:00 – 12:00 IV sesja tematyczna

Biometan w Polsce – wyzwania legislacyjne i technologiczne

System wsparcia dla biometanu w Polsce

Rozwój sieci gazowej a możliwości zatłaczania biometanu

Zielony transport w miastach – case study

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa, networkingu

12:20 – 14:00 V sesja tematyczna

Zielone inwestycje – zielone finanse

Finansowanie inwestycji biogazowych ze środków krajowych

Kredyt, pożyczka, leasing – wybór optymalnego rozwiązania dla inwestora

14:00 Zakończenie konferencji

 

Program wydarzenia może ulec zmianie.