Z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, Minister Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata nauki podpisali 13 października 2020 r. „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku biogazu i biometanu w Polsce.

Rezultatem współpracy będzie wypracowanie, podpisanie, a następnie realizacja „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

Jak podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, rozwój sektora produkcji biogazu i biometanu ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i jest ważnym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”.

– „Zwiększenie wytwarzania energii z biogazu i biometanu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł energii i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, a także wpłynie na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. To również ważny element walki o poprawę jakości powietrza” – powiedział.

Instalacje biogazowe dają nam stabilne źródło gazu. Ich interdyscyplinarność oraz wielokierunkowość zastosowania tego paliwa to przesłanki, aby stworzyć dla nich warunki rozwoju, które zdynamizują sektor – zauważył minister Kurtyka.

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska zwrócił uwagę, że jednym z głównych filarów realizowanego procesu transformacji jest dynamiczny rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim instalacji rozproszonych, powstających przy źródłach wykorzystywanych przez nie surowców. – Właśnie takim źródłem są biogazownie, a w niedalekiej przyszłości, powstające na ich bazie biometanownie. Dlatego właśnie, jako pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, podejmuję działania mające na celu zdynamizowanie rozwoju sektora biogazowego – zaznaczył wiceminister Zyska.

Przypomniał też, że Rząd, dostrzegając krajowy potencjał biogazu, w tym biogazu rolniczego,  szacowany obecnie na blisko 8 mld m3, zdecydował o stworzeniu mechanizmów wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii, które przez lata były i będą nadal udoskonalane. – Wsłuchując się w potrzeby sektora biogazowego, przygotowaliśmy kolejne propozycje przepisów mających na celu wydłużenie okresu obowiązywania obecnie funkcjonujących systemów wsparcia dla biogazu. Intensywnie pracujemy także nad nowymi rozwiązaniami ukierunkowanymi bezpośrednio na biometan – wyjaśnił.

Jak dodał, osiągnięcie wyznaczonych celów krajowych i unijnych jest wielkim wyzwaniem interdyscyplinarnym, które dotyczy wszystkich sektorów gospodarki i całego społeczeństwa. – Dlatego tak ważny jest stały dialog między wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w transformacji, w tym administracją państwową, przedsiębiorstwami i obywatelami. Podpisywany dziś list intencyjny jest elementem tego dialogu. Wierzę, że dzisiejsza uroczystość to kolejny krok w kierunku rozwoju polskiej gospodarki, transformacji energetyki i zapewnienia odpowiednich warunków, w tym cen energii i gazu, polskiemu społeczeństwu – podsumował wiceminister Ireneusz Zyska.

Jak przystąpić do wypełnienia postanowień Listu intencyjnego?

Aby przystąpić do Listu w roli Partnera współpracującego, należy skierować pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do wypełnienia postanowień Listu do Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii (Koordynatora) o treści:
„W związku z podpisaniem w dniu 13 października 2020 roku Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego (dalej: List) przez jego Sygnatariuszy i zgodnie z jego § 1 ust. 3, wyrażam chęć przystąpienia przez spółkę …… do wypełniania postanowień Listu w charakterze Partnera współpracującego, akceptując jego postanowienia i deklarując wolę współpracy z Sygnatariuszami, w  szczególności poprzez uczestnictwo w wypracowywaniu i realizacji „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

Pisemne oświadczenie prosimy kierować na adres:

Pan Ireneusz Zyska
Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
Ministerstwo Klimatu
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-list-intencyjny-na-rzecz-rozwoju-sektora-biogazu-i-biometanu-w-polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here