GDDKiA wczoraj ogłosiła przetarg na dzierżawę lokalizacji pod stacje ładowania samochodów elektrycznych, które mają być do dyspozycji kierowców poruszających się autostradą A4 i drogą ekspresową S8.

Przetarg obejmuje dwa odcinki dróg łączące duże aglomeracje miejskie – Wrocław z Katowicami (A4) oraz Wrocław z Łodzią (S8)  – i dotyczy dzierżawy miejsc pod budowę ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na trzynastu miejscach obsługi podróżnych (MOP) kategorii I.

Na potencjalnych dzierżawców czekają miejsca na ośmiu MOP-ach na A4 (Krajków Pd., Krajków Pn., Przysiecz, Jankowice Wielkie, Wierzbnik, Prószków, Proboszczowice i Chechło) oraz pięciu na S8 (Gózew Pn., Chojny, Dąbrowa Wielka, Jonas Pn. i Jonas Pd.).

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w celu zachowania konkurencyjności pomiędzy dzierżawcami poszczególnych lokalizacji będą oni mogli składać oferty na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi.

W przetargu mogą startować firmy, które pełnią funkcję operatora punktów ładowania samochodów elektrycznych lub dostawcy usługi ładowania dla tych punktów na minimum dwóch punktach przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia złożenia oferty.

Kolejnym wymogiem jest uzyskanie średniego rocznego przychodu za ostatni pełny rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 1 milion zł.

Zadaniem wyłonionego w przetargu dzierżawcy, z którym umowa zostanie podpisana na 10 lat (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 5 lat), będzie wybudowanie dwóch ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych punktów oraz dostosowanie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez jego odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome.

Harmonogram zakłada podpisanie umów z wykonawcami w okolicach połowy 2019 roku.

GDDiKA już rozpoczęła rozmowy z krajowymi jak i zagranicznymi koncernami w sprawie ich inwestycji na MOP-ach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here