Forum Biznesowe Pogranicza odbędzie się 9-10 listopada 2017 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.

Pierwsza edycja Forum (2016 r.) dotyczyła branży drzewno-meblarskiej. Podczas dwóch dni Forum debatowano nad różnymi aspektami jej rozwoju: od możliwości pozyskiwania surowca, przez problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, po perspektywy rozszerzenia rynków zbytu i współpracę z najbliższymi sąsiadami: Rosją, Białorusią oraz Litwą..

W podsumowaniu ubiegłorocznego wydarzenia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk powiedział – W Suwałkach możemy również rozmawiać o przemyśle spożywczym oraz maszynowym. Mamy kolejne pomysły, chcemy wspierać te branże. Mam nadzieje, że tak jak w przypadku kończącej się dziś pierwszej edycji Forum, uda nam się z sukcesem zorganizować kolejne spotkania.

„Food, Industy, Life” to hasło tegorocznej edycji, której celem jest zgromadzenie ekspertów, przedsiębiorców, przedstawicieli rządów i samorządowców, aby wspólnie pochylić się nad problematyką – wiodącej w regionie północno-wschodniej Polski oraz w regionie całego pogranicza – branży rolno-spożywczej. Forum to również okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat barier związanych ze współpracą w regionie pogranicza oraz do nawiązania współpracy biznesowej w ramach transgranicznego partnerstwa.

Program tegorocznego Forum został podzielony na kilka bloków tematycznych.

Blok FOOD dotyczyć będzie rozwoju rolnictwa w województwie podlaskim i całym obszarze pogranicza, bezpieczeństwa żywienia, a także będzie prezentował perspektywy i wyzwania stojące przed branżą rolno-spożywczą.

Blok INDUSTRY dotyczyć będzie wpływu obszaru badawczo-rozwojowego na konkurencyjność przemysłu sektora rolno-spożywczego, a także poruszy aspekty współpracy przemysłowej i wymiany handlowej w kontekście współpracy transgranicznej.

Blok LIFE będzie prowadzony w formie panelu dyskusyjnego, w którym udział wezmą przedstawiciele władz krajowych, samorządowych oraz przedsiębiorców i nauki. Podczas tej części Forum prelegenci i uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie: Czy życie na pograniczu to atut czy ograniczenie?

Drugi dzień Forum poświęcony będzie prezentacjom artykułów naukowych, które zostaną wydane po konferencji w formie recenzowanej publikacji, a także warsztatom z zakresu środków pomocowych na rozwój rolnictwa.

Forum to również doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, poprzez spotkania B2B oraz uczestnictwo w targach wystawców – podkreśla Dariusz Bogdan, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach.

Więcej informacji na stronie: www.forumpogranicza.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here